Etapy projektu

Okres realizacji Projektu: od 30.09.2018r. do 31.01.2021r.

I. PROMOCJA PROJEKTU (I.2019-I.2021r.)

 1. Utworzenie strony internetowej Projektu
 2. Dystrybucja plakatów i ulotek informujących o Projekcie

II. REKRUTACJA I KWALIFIKACJA ZDROWOTNA (IX-XI.2016r.)

 1. Rekrutacja do Projektu:
  1. Przyjmowanie Dokumentacji zgłoszeniowej
  2. Ocena merytoryczna Dokumentacji zgłoszeniowej
 1. Kwalifikacja zdrowotna Uczestników zakwalifikowanych do udziału w Projekcie:
  1. Spotkania indywidualne Uczestników z lekarzem internistą:
   1. pozyskanie podstawowych informacji o stanie zdrowia, diagnoza medyczna oraz dopasowanie odpowiednich form wsparcia:
    • Opieka medyczna dla osób starszych,
    • Teleopieka medyczna,
    • Rehabilitacja dla osób starszych.
  2. ocena samodzielności uczestnika Projektu wg skali Barthel,
  3. określenie możliwości i predyspozycji uczestnictwa w poszczególnych etapach projektu.

III. SĄSIEDZKIE USŁUGI OPIEKUŃCZE – OPIEKA DOMOWA DLA OSÓB STARSZYCH (IV.2019 – IX.2020)

 1. Wybór personelu (wykonawców usług społecznych)
 2. Podpisanie kontraktów trójstronnych pomiędzy: Uczestnikiem Projektu (odbiorcą usługi), Liderem Projektu oraz Wykonawcą usług społecznych
 3. Realizacja usługi Sąsiedzkich usług opiekuńczych przez Wykonawców dla wybranych Uczestników Projektu obejmującej w szczególności:
  1. pomoc w dokonywaniu zakupów podstawowych artykułów;
  2. pomoc w przygotowywaniu i podawaniu posiłków;
  3. pomoc w wykonywaniu prac porządkowych w gospodarstwie domowym;
  4. pomoc w praniu odzieży i bielizny;
  5. pomoc w uiszczaniu opłat, w dotarciu do lekarzy, placówek i urzędów, w tym kontaktowanie się w sprawach urzędowych w imieniu osoby objętej usługą,
  6. towarzyszenie na spacerach;
  7. informowanie rodziny lub właściwych służb o pogorszeniu stanu zdrowia lub sytuacjach kryzysowych;
  8. odwiedziny w szpitalu.

IV. TELEOPIEKA MEDYCZNA (IV.2019 – XII.2020)

 1. Zakup sprzętu komputerowego oraz abonamentu do przeprowadzania usług teleopieki medycznej
 2. Telediagnostyka medyczna dla Uczestników Projektu:
  1. badanie EKG – 1 screening / Uczestnika Projektu
  2. badanie RR (ciśnienia tętniczego) – 1 screening / Uczestnika Projektu
  3. badanie OBS (bezdech senny) – 1 screening / Uczestnika Projektu

 V. REHABILITACJA OSÓB STARSZYCH (V.2019 – I.2021):

 1. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego do przeprowadzania usług rehabilitacji w oparciu o metody terapii leczniczych.
 2. Wybór rehabilitantów do przeprowadzania usług rehabilitacji.
 3. Rehabilitacja medyczna dla Uczestników Projektu w oparciu o metody terapii leczniczych:
  1. terapia manualna – 2. cykle zabiegów / Uczestnika Projektu
  2. terapia energotonowa – 1. cykl zabiegów / Uczestnika Projektu
  3. terapia laserem wysokoenergetycznych – 1. cykl zabiegów / Uczestnika Projektu
  4. terapia falą uderzeniową – 2. cykle zabiegów / Uczestnika Projektu