Rusza rekrutacja do Projektu „Jesień życia w dobrej kondycji bez bólu 2”

Rekrutacja do Projektu będzie trwała od 01.03.2018 r. do 31.01.2020 r.

Formularz rekrutacyjny wraz z pozostałymi załącznikami wymienionymi w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie pt. „Jesień życia w dobrej kondycji bez bólu 2” zostały zamieszczone w zakładce Dokumenty do pobrania.

Dokumentację zgłoszeniową należy składać w:
Biurze Projektu – Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek, przy ul. Pobożnego 1 (pokój nr 16. I. Piętro) w Strzelcach Opolskich, w trakcie naboru, w godzinach od 8:00 do 15:00.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w Projekcie!