Zapytanie ofertowe 10/JŻ2/SCOB/2019 – zakup ABONAMENTU (dostępu) DO PLATFORMY TELEMEDYCZNEJ wraz z transmisją wyników telemedycznych na potrzeby Projektu „Jesień życia – w dobrej kondycji bez bólu 2″

Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek (zwane dalej: Zamawiającym) ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w ramach PROJEKTU „Jesień życia – w dobrej kondycji bez bólu 2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi […]

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe 3/JŻ2/SCOB/2019 – zakup sprzętu IT (laptop wraz z system operacyjnym) na potrzeby Projektu „Jesień życia – w dobrej kondycji bez bólu 2″

Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek (zwane dalej: Zamawiającym) ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w ramach PROJEKTU „Jesień życia – w dobrej kondycji bez bólu 2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi […]

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe 2/JŻ2/SCOB/2019 – zakup ABONAMENTU (dostępu) DO PLATFORMY TELEMEDYCZNEJ wraz z transmisją wyników telemedycznych na potrzeby Projektu „Jesień życia – w dobrej kondycji bez bólu 2”

Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek (zwane dalej: Zamawiającym) ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w ramach PROJEKTU „Jesień życia – w dobrej kondycji bez bólu 2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi […]

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe 1/JŻ2/SCOB/2019 – wyłonienie Wykonawców usług społecznych, świadczonych w formie SĄSIEDZKICH USŁUG OPIEKUŃCZYCH dla osób niesamodzielnych (starszych, przewlekle chorych, przebywających w domu), zamieszkałych na terenie powiatów: strzeleckiego oraz kędzierzyńsko-kozielskiego

Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek (zwane dalej: Zamawiającym) ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w ramach  PROJEKTU „Jesień życia – w dobrej kondycji bez bólu 2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi […]

Czytaj dalej

Rusza rekrutacja do Projektu „Jesień życia w dobrej kondycji bez bólu 2”

Rekrutacja do Projektu będzie trwała od 01.03.2018 r. do 31.01.2020 r. Formularz rekrutacyjny wraz z pozostałymi załącznikami wymienionymi w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie pt. „Jesień życia w dobrej kondycji bez bólu 2” zostały zamieszczone w zakładce Dokumenty do pobrania. […]

Czytaj dalej

„Jesień życia w dobrej kondycji bez bólu 2” – informacje dot. rozpoczęcia Projektu

Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek w Strzelcach Opolskich w partnerstwie z Gminą  Strzelce Opolskie rozpoczęło realizację Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.1 –  Dostęp do […]

Czytaj dalej